Evropský kvalifikační rámec 6 - stejná úroveň jako bakalář na VŠ Vyšší odborná škola (VOŠ) v Sezimově Ústí je součástí jihočeským krajem zřizované instituce s názvem Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421. VOŠ má akreditovaný tříletý vzdělávací program 26-41-N Elektrotechnika - mechatronické systémy. Studovat je možné v denníkombinované (dálkové) formě. Školné je 1500 Kč za půl roku. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a zkouška z cizího jazyka. Absolvent získává titul "diplomovaný specialista" (DiS.).

Od školního roku 2012/2013 máme akreditováno rozšíření vzdělávacího programu pro tři zaměření (Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice) s kreditním systémem hodnocení. Zobrazit více...

Kurzy


Oznámení stránek

Zápis VOŠ

autor Jiří Roubal -

Zápis do dalšího ročníku, na kterém je účast ze zákona nutná, proběhne

Kombinovaná forma studia
  • 1. ročník: 1. září 2021 v 10:00 na C116
  • 2. ročník: 3. září 2021 ve 13:30 na C227
  • 3. ročník: 3. září 2021 ve 13:30 na C116

Po zápise VOK pokračuje výuka až do 19:15.

Do 27. 8. je nutno mít splněné kreditní podmínky pro postup do vyššího ročníku a podané případné žádosti o opakování jednotlivých modulů, viz kreditní systém hodnocení.

V novém školním roce se těší J. Roubal


Prezenční výuka se v následujících dnech nekoná

autor Jiří Roubal -

Vážení studenti VOŠ,

v souladu s nařízením Vlády ČR je škola až do odvolání pro žáky a studenty uzavřena.

Výuka na VOŠ bude ale probíhat formou samostudia a e-learningu, tj. samostatně si nastudujete dané téma (viz tématické plány na MOODLE), vypracujte zadané úkoly a konzultujte své řešení s vyučujícími. Využívejte studijní materiály na MOODLE, doporučenou literaturu a internet. Učitelé Vám budou v době rozvrhové výuky k dispozici jako konzultanti na e-mailu, mohou Vám zadávat práce, posílat opravy apod. Bude to pro ně časově mnohem náročnější, proto Vás žádáme, abyste v této době zvýšili své samostatné studijní úsilí. Děkujeme.

Sledujte informace na svém školním e-mailu, stránkách školy www.copsu.cz nebo MOODLE.

S pozdravem

Kášková Ladislava, Ing.

Zástupce ředitelky pro teoretické odborné vzdělávání

Starší témata...