Mechatronika Mechatroniku lze vymezit jako interdisciplinární inženýrský obor spojující poznatky z mechaniky, elektroniky, informatiky a dalších oborů. Zabývá se vývojem a návrhy mechatronických výrobků, vyšetřuje jejich vlastnosti a chování.

Pod pojmem mechatronický výrobek rozumíme takový výrobek, jehož funkci vedle mechanických prvků zajišťují i prvky elektronické. Mechatronické výrobky nelze ztotožnit s výrobky elektromechanickými, i když obsahují elektronické prvky. Mechatronickým výrobkem se stává až tehdy, vykazuje-li určitý stupeň inteligence.

Základní stupeň inteligentního chování zajišťuje mechatronickým výrobkům jejich programovatelnost (např. pohyb ramene robota) a samoregulovatelnost (např. automatický pilot).

Inteligentní chování výrobku znamená, že k vyššímu stupni inteligentního chování lze přiřadit tyto vlastnosti: diagnostika vlastních chyb, jejich vyhodnoceni a následné opravení sama sebe. Dále umí tato zařízení učit se na základě získaných zkušeností, poskytovat rady uživatelům, organizovat vlastní spolupráci s jinými inteligentními stroji a podobně.

Navštivte naše laboratoře, ve kterých vzděláváme naše studenty. Prohlédněte si absolventské práce našich absolventů.