Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou řídicích systémů založených na bázi průmyslových počítačů, programovatelných automatů, a řídicích systémů. V prvním období je studentům vysvětlen princip činnosti hardware řídicích systémů a zejména pak možnosti jejich programování dle platných norem. V dalším období je výuka zaměřena na praktické procvičování možností a způsobů programování jednotlivých řídicích systémů. Nedílnou součástí modulu je i využití počítačové techniky a vhodného softwarového vybavení za účelem programování offline, vizualizace jednotlivých automatizačních úloh a komunikace s nadřazeným systémem.

Po absolvování modulu student:

  1. zná problematiku hardware řídicích systémů a orientuje se v ní;
  2. zná problematiku programování řídicích systémů a jejich odlišností od klasického programování (norma IEC 1131.3);
  3. dokáže zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých programovacích jazyků;
  4. dokáže rozpoznat a vymezit úlohu automatického řízení;
  5. tvoří a odlaďuje program v daném vývojovém prostředí nebo přímo v daném řídicím systému;
  6. diagnostikuje řídicí systém;
  7. instaluje a oživuje řídicí systém;
  8. vytváří vizualizaci procesu řízeného řídicím systémem.

Kreditů: M:5, IRT:8