Cílem modulu je seznámit studenty s vybranými představiteli mechatronických systémů: roboty, systémy elektrických pohonů, inteligentní budovou a výukovou stanicí procesní automatizace. Předmětem výuky bude skladba systémů, jejich fungování a diagnostika případných závad, vše s využitím firemní dokumentace.

Po absolvování modulu student:

 1. analyzuje prvky systému;
 2. nastavuje, seřizuje, programuje chod systému;
 3. provozuje a diagnostikuje chod systému.

Zmíněným systémem přitom bude:

 • průmyslový robot;
 • systém elektrických pohonů a sevopohonů;
 • inteligentní budova;
 • procesní stanice.

Kreditů: 8

Cílem modulu je naučit studenty sestavě CNC stroje, práce s ním v základních pracovních režimech a jeho programování.

Po absolvování modulu student:

 1. ví z jakých částí se skládá CNC stroj, zná základní terminologii;
 2. obsluhuje CNC stroj;
 3. programuje CNC stroj;
 4. má představu o moderním produkčním CNC stroji.

Kreditů: 3

Cílem modulu je seznámit studenty s moderními metodami návrhu elektronických obvodů na PC a následným vytvořením prototypu elektronického obvodu.

Po absolvování modulu student:

 1. navrhuje základní elektronické obvody;
 2. počítá základní obvodové veličiny;
 3. formou simulace na PC prověří obvodové veličiny;
 4. v případě potřeby provede úpravu zapojení a následnou simulaci;
 5. zná základní elektronické součástky a jejich charakteristická zapojení;
 6. pracuje s odbornou literaturou – katalogy, aplikačními listy apod.;
 7. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 5

Povinně volitelný

Modul řeší problematiku navrhování nových výrobků s využitím parametrického a adaptivního modelování i vytváření modelů pomocí NURBS geometrie pro potřeby inverzního inženýrství. Studenti se seznámí s vhodnými CA technologiemi, které umožňují nahradit rutinní práci konstruktérů a technologů moderními postupy. Umožní jim tak podstatně rozšířit jejich možnosti nejen o produktivní tvorbu výkresové dokumentace, ale o možnost vytvoření geometrie modelů a návrhů dalších technologických parametrů. Modul je určen uživatelům, kteří budou pracovat s prostorovými modely na profesionální úrovni a využívat možností reverzního inženýrství.

Po absolvování modulu student:

 1. orientuje se v pracovním prostředí a nástrojích pro řízení pohledů;
 2. modeluje součásti pomocí parametrických náčrtů a konstrukčních prvků a umí adaptivní modelování součástí řízených geometrií sestavy;
 3. modeluje sestavy, řeší stupně volnosti součástí v sestavách a zná nástroje a metodiku zpracování podsestav a sestav;
 4. umí animace montážních postupů pro řešení složitých problematických montážních uzlů a definice pohybových uzlů rozpadu sestav;
 5. používá nástrojů pro tvorbu oborově zaměřených konstrukčních prvků jako potrubí, kabely apod.

Kreditů: 5

Povinně volitelný