Cílem modulu je seznámit studenty neelektrotechnických oborů se základy elektrotechniky, elektroniky a číslicové techniky. Důraz je kladen na vlastnosti, parametry a použití prvků v základních obvodech. Znalosti jsou nutné pro další studium na VOŠ.

Po absolvování modulu student:
  1. orientuje se v základních elektrotechnických obvodech;
  2. vypočítá základní obvodové veličiny;
  3. zná základní elektronické součástky a jejich charakteristická zapojení;
  4. pracuje s odbornou literaturou – katalogy, aplikačními listy apod.;
  5. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 11

Povinně volitelný