Cílem modulu je seznámit studenty s moderními metodami návrhu elektronických obvodů na PC a následným vytvořením prototypu elektronického obvodu.

Po absolvování modulu student:

  1. navrhuje základní elektronické obvody;
  2. počítá základní obvodové veličiny;
  3. formou simulace na PC prověří obvodové veličiny;
  4. v případě potřeby provede úpravu zapojení a následnou simulaci;
  5. zná základní elektronické součástky a jejich charakteristická zapojení;
  6. pracuje s odbornou literaturou – katalogy, aplikačními listy apod.;
  7. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 5

Povinně volitelný