Cílem modulu je naučit studenty aplikovat znalosti z matematiky a fyziky do oblasti mechaniky. Dále doplnit jejich dovednosti o principy a potřebné výpočty pro řešení úloh v oboru mechanika. Seznámit je s aplikací oboru pružnosti a pevnosti se zřetelem pro dimenzování či kontrolu součástí.

Po absolvování modulu student:

  1. orientuje se v základech strojnictví, zná základní strojní součásti;
  2. orientuje se v oblasti mechaniky, řeší úlohy z jednotlivých částí mechaniky;
  3. zná mechaniku z pohledu Lagrangeových rovnic a umí ji využívat;
  4. orientuje se v oblasti pevnosti-pružnosti se zřetelem na dimenzování strojních součástí.

Kreditů: 5