Cílem modulu je seznámit studenty s vybranými představiteli mechatronických systémů: roboty, systémy elektrických pohonů, inteligentní budovou a výukovou stanicí procesní automatizace. Předmětem výuky bude skladba systémů, jejich fungování a diagnostika případných závad, vše s využitím firemní dokumentace.

Po absolvování modulu student:

  1. analyzuje prvky systému;
  2. nastavuje, seřizuje, programuje chod systému;
  3. provozuje a diagnostikuje chod systému.

Zmíněným systémem přitom bude:

  • průmyslový robot;
  • systém elektrických pohonů a sevopohonů;
  • inteligentní budova;
  • procesní stanice.

Kreditů: 8