Cílem modulu ve druhém ročníku je naučit studenty pracovat s měřicími přístroji elektro, použít vybrané metody měření elektrických veličin a zpracovávat protokoly o měření. Cílem modulu ve třetím ročníku je naučit studenty měřit základní neelektrické veličiny, pracovat s měřicím strojem, pochopit význam vibrační diagnostiky a prakticky jí používat.

Po absolvování modulu student:

  1. dokáže zvolit správné měřicí přístroje a metodu měření pro daný problém (elektrický i neelektrický);
  2. pracuje s měřícími přístroji;
  3. pracuje s osciloskopem;
  4. zná význam vibrodiagnostiky v systému údržby strojů;
  5. dovede měřit a posuzovat chvění strojů a zařízení;
  6. zpracovává protokol o měření.

Kreditů: 5