Cílem modulu je naučit studenty využívat možnosti osobních počítačů k zefektivnění tvorby technických dokumentací a prezentací daných postupů a řešení problémů. Dalším cílem je naučit studenty prezentovat a obhajovat výsledky vlastní práce před publikem.

Po absolvování modulu student:
  1. sestavuje technickou zprávu;
  2. prezentuje výsledky své práce (zvládá techniku mluveného slova pro seznámení posluchačů s výsledky své práce);
  3. pomocí patřičného softwaru zpracovává grafické podklady pro optimální velikost a využití;
  4. pro daný problém sestavuje modelovou animaci;
  5. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 5