Cílem modulu je naučit studenty nestrojařských oborů základům strojírenství, seznámit je se základními strojními součástmi a principy jejich používání, naučit je tvorbě strojařské technické dokumentace.

Po absolvování modulu student:
  1. orientuje se v technickém výkresu;
  2. kreslí technické výkresy s využitím CAD systému;
  3. navrhuje rozebíratelné a nerozebíratelné spoje;
  4. zná zásady uložení hřídelí;
  5. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 11

Povinně volitelný