Cílem modulu je naučit studenty využívat možnosti osobních počítačů k zefektivnění výpočetních postupů s možností navrhnout vlastní aplikace pro řešení konkrétních úloh. V prvním ročníku je modul zaměřen na simulaci modelů reálných fyzikálních systémů a základy algoritmizace, ve druhém ročníku na programování a ve třetím na databázové systémy.

Po absolvování modulu student:
  1. umí formulovat a analyzovat problém;
  2. navrhuje řešení problému s použitím odpovídajících metod;
  3. umí pracovat s odbornou literaturou;
  4. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

   Kreditů: M:5, IRT:8, AvE:5