Evropský kvalifikační rámec 6 - stejná úroveň jako bakalář na VŠ Vyšší odborná škola (VOŠ) v Sezimově Ústí je součástí jihočeským krajem zřizované instituce s názvem Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421. VOŠ má akreditovaný tříletý vzdělávací program 26-41-N Elektrotechnika - mechatronické systémy. Studovat je možné v denníkombinované (dálkové) formě. Školné je 1500 Kč za půl roku. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a zkouška z cizího jazyka. Absolvent získává titul "diplomovaný specialista" (DiS.).

Nový vzdělávací program na VOŠ Od školního roku 2012/2013 máme akreditováno rozšíření vzdělávacího programu pro tři zaměření (Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice) kreditním systémem hodnocení. První ročník je vyrovnávací a společný pro všechna tři zaměření. Obsahuje všeobecné povinné předměty, motivační předmět Laboratoře a dva povinně volitelné předměty (Úvod do elektroniky a elektrotechniky, Úvod do strojírenství) z nichž si student musí alespoň jeden vybrat. Doporučuje se zvolit ten, který je studentovi neznámý tak, aby do druhého ročníku postoupili všichni studenti se stejným základem a mohli se plně věnovat už pouze konkrétním odbornostem. Student denní formy studia si může zvolit oba tyto povinně volitelné předměty, což je doporučeno zejména v případě, kdy přichází z netechnické střední školy.

Na těchto stránkách naleznou studenti VOŠ důležité informace k jednotlivým předmětům (anotace, výstupní kompetence, obsah, způsob zakončení, doporučenou literaturu, podmínky klasifikace, studijní materiály, online testy, průběžnou klasifikaci atd.) a organizační informace v průvodci studenta. Pro přístup na stránky jednotlivých předmětů je třeba přístupové jméno a heslo, které je všem studentům automaticky přiděleno po zápisu v 1. ročníku. Přihlášený uživatel vidí na této stránce v kalendáři přehledně uspořádané veškeré aktivity a povinnosti. Nepřihlášený uživatel vidí pouze anotace jednotlivých kurzů (například, když klikne na níže uvedený odkaz "1. ročník"). Zobrazit méně...

MECHATRONIKA = Elektrotechnika + Strojírenství + Informatika