Cílem modulu je doplnit ucelené vzdělání absolventa VOŠ. Pozornost je věnována tomu, aby se student dokázal zorientovat v základních problémech pracovního a obchodního práva. Aby byl schopen v praxi využívat základní pojmy z oblasti práva a přesně chápal jejich význam. V modulu je kladen důraz na aktualizaci a změny v této oblasti práva.

Po absolvování modulu student:

  1. rozumí základním pojmům používaným v pracovním a obchodním právu;
  2. umí základní teoretické znalosti z pracovního a obchodního práva aplikovat v praxi;
  3. chápe úlohu pracovního a obchodního práva v oblasti podnikání.

Kreditů: 2

Povinně volitelný