Cílem modulu je seznámit studenty s modelováním dynamických systémů v počítači, se základní identifikací systémů, s návrhem základních řídicích algoritmů pro tyto systémy a s aplikací navržených algoritmů na reálných laboratorních modelech, kde si studenti otestují své teoretické dovednosti v reálném světě.

Po absolvování modulu student:

  1. simuluje matematický model reálného dynamického systému na PC;
  2. analyzuje vlastnosti matematického modelu pomocí simulace;
  3. identifikuje neznámé konstanty matematického modelu;
  4. verifikuje správnost identifikovaného modelu dynamického systému;
  5. navrhuje základní PID regulátory;
  6. simuluje regulační smyčku v počítači, analyzuje její vlastnosti;
  7. aplikuje navržený regulátor na reálný dynamický (laboratorní) systém;
  8. dokáže se orientovat v odborné literatuře.

Kreditů: M:8, IRT:11, AvE:8