Cílem modulu je komunikovat v cizím jazyce o problémech odbornosti a všeobecných hovorových tématech. Student se orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech anglicky hovořících zemí.

Po absolvování modulu student:
  1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
  2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
  3. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření

Kreditů: 2

Povinně volitelný