Cílem modulu je napsání absolventské práce. Na té spolupracuje student se svým vedoucím, který ho metodicky vede.

Po absolvování modulu student:
  1. má napsanou a odevzdanou absolventskou práci v náležité kvalitě.

AP

Podívejte se na absolventské práce našich absolventů.

Kreditů: 14