Cílem modulu je uvést studenty do vyšší matematiky, seznámit je s diferenciálním a integrálním počtem a poskytnout jim matematický aparát potřebný pro výpočty v odborných modulech. Cílem není mechanické naučení konkrétních definic a vět, ale rozvíjení myšlenkového aparátu a systematického postupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

Po absolvování modulu student:
  1. definuje základní vlastnosti funkcí;
  2. počítá derivaci a integrál daných funkcí;
  3. zná základní aplikace derivace a integrálu;
  4. zná princip numerických metod derivování a integrování;
  5. řeší jednoduché diferenciální rovnice pomocí PC;
  6. umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen přemýšlet nad problémy a navrhovat jejich řešení;
  7. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 13