Cílem modulu je seznámit studenty s moderními metodami teorie řízení založenými na diskrétním stavovém matematickém modelu dané fyzikální reality. Studenti se seznámí s návrhem a aplikací optimálních algoritmů řízení, jako jsou kvadraticky optimální řízení, pozorování stavové veličiny a prediktivní řízení.

Po absolvování modulu student:
 1. je seznámen s pojmy optimální řízení (kvadraticky optimální regulátor, pozorovatel stavu a prediktivní řízení);
 2. zná výhody a nevýhodu těchto algoritmů;
 3. analyzuje vlastnosti regulační smyčky s optimálními algoritmy pomocí simulace na PC;
 4. aplikuje moderní metody v laboratoři.

Kreditů: 8

Cílem modulu je seznámit studenty s úskalími, které přináší reálný svět. Studenti pracují v laboratoři a aplikují teoretické dovednosti z předchozích modulů, analyzují případné praktické problémy a navrhují jejich řešení.

Po absolvování modulu student:
 1. analyzuje reálnou situaci;
 2. definuje problém řízení daného laboratorního modelu;
 3. navrhuje matematicko fyzikální model, identifikuje jej a verifikuje;
 4. navrhuje řízení laboratorního modelu pomocí matematicko fyzikálního modelu;
 5. aplikuje řízení na laboratorním modelu;
 6. diskutuje a analyzuje odchylky reálného a počítačového modelu.

Kreditů: 5

Cílem modulu je naučit studenty využívat možnosti osobních počítačů k zefektivnění výpočetních postupů s možností navrhnout vlastní aplikace pro řešení konkrétních úloh. V prvním ročníku je modul zaměřen na simulaci modelů reálných fyzikálních systémů a základy algoritmizace, ve druhém ročníku na programování a ve třetím na databázové systémy.

Po absolvování modulu student:
 1. umí formulovat a analyzovat problém;
 2. navrhuje řešení problému s použitím odpovídajících metod;
 3. umí pracovat s odbornou literaturou;
 4. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: M:5, IRT:8, AvE:5