Cílem modulu je seznámení studentů s rozvodnými soustavami, jejich parametry a využitím. Pozornost je věnována zajištění bezpečnosti provozu pracovních strojů. Student je seznámen s moderními elektrickými přístroji, stroji a senzory užívanými v mechatronických systémech. Orientuje se v základech elektrosvětelné a elektrotepelné techniky. Dále je seznámen se zásadami a legislativou v oblasti elektromagnetické kompatibility, metrologie a řízení kvality ve výrobě a službách.

Po absolvování modulu student:
  1. vysvětlí druhy zdrojových soustav, jejich parametry a použití, změří základní veličiny a navrhne připojení stroje nebo zařízení;
  2. zařadí daný pracovní stroj či zařízení do příslušné kategorie bezpečnosti, zná náležitosti, které musí podle norem zařízení splňovat;
  3. orientuje se v nabídce elektrických přístrojů užívaných vrozvodech i samotných zařízeních, jejichž úkolem je bezpečná činnost systému, dokáže přístroje zapojit a aplikovat;
  4. rozumí strojům používaných v mechatronických systémech, dokáže je připojit, řídit i bezpečně provozovat;
  5. orientuje se v oblasti senzorů elektrických a neelektrických veličin, na základě požadavků vybere odpovídající senzor;
  6. zná principy elektrotepelných a elektrosvětelných zařízení, ovládá výpočty návrhy komponent systému;
  7. vysvětlí zásady EMC mechatronických systémů;
  8. orientuje se v legislativě metrologie a řízení kvality ve výrobním procesu a službách.

Kreditů: 5

Povinně volitelný