Cílem modulu je naučit studenty provozování nevýrobního a výrobního mechatronického systému. Příkladem nevýrobního systému bude teplovodní solární systém, jako výrobní systém bude probrán výukový PVS.

Po absolvování modulu student:

  1. má reálnou představu o provozování fototermického systému;
  2. dovede provozovat PVS.

Kreditů: 5