Modul řeší problematiku navrhování nových výrobků s využitím parametrického a adaptivního modelování i vytváření modelů pomocí NURBS geometrie pro potřeby inverzního inženýrství. Studenti se seznámí s vhodnými CA technologiemi, které umožňují nahradit rutinní práci konstruktérů a technologů moderními postupy. Umožní jim tak podstatně rozšířit jejich možnosti nejen o produktivní tvorbu výkresové dokumentace, ale o možnost vytvoření geometrie modelů a návrhů dalších technologických parametrů. Modul je určen uživatelům, kteří budou pracovat s prostorovými modely na profesionální úrovni a využívat možností reverzního inženýrství.

Po absolvování modulu student:

  1. orientuje se v pracovním prostředí a nástrojích pro řízení pohledů;
  2. modeluje součásti pomocí parametrických náčrtů a konstrukčních prvků a umí adaptivní modelování součástí řízených geometrií sestavy;
  3. modeluje sestavy, řeší stupně volnosti součástí v sestavách a zná nástroje a metodiku zpracování podsestav a sestav;
  4. umí animace montážních postupů pro řešení složitých problematických montážních uzlů a definice pohybových uzlů rozpadu sestav;
  5. používá nástrojů pro tvorbu oborově zaměřených konstrukčních prvků jako potrubí, kabely apod.

Kreditů: 5

Povinně volitelný