Kurzy


Oznámení stránek

Zápis VOŠ

autor Jiří Roubal -

Zápis do dalšího ročníku, na kterém je účast ze zákona nutná, proběhne

Denní forma studia
  • 1. ročník: 1. září 2022 v 8:00 na C116
  • 2. ročník: 1. září 2022 ve 8:00 na C55b
Kombinovaná forma studia
  • 1. ročník: 2. září 2022 v 13:30 na C116
  • 3. ročník: 2. září 2022 ve 13:30 na C227

Po zápise pokračuje v kombinované formě výuka až do 19:15.

Do 29. 8. je nutno mít splněné kreditní podmínky pro postup do vyššího ročníku a podané případné žádosti o opakování jednotlivých modulů, viz kreditní systém hodnocení.

V novém školním roce se těší J. Roubal


Prezenční výuka se v následujících dnech nekoná

autor Jiří Roubal -

Vážení studenti VOŠ,

v souladu s nařízením Vlády ČR je škola až do odvolání pro žáky a studenty uzavřena.

Výuka na VOŠ bude ale probíhat formou samostudia a e-learningu, tj. samostatně si nastudujete dané téma (viz tématické plány na MOODLE), vypracujte zadané úkoly a konzultujte své řešení s vyučujícími. Využívejte studijní materiály na MOODLE, doporučenou literaturu a internet. Učitelé Vám budou v době rozvrhové výuky k dispozici jako konzultanti na e-mailu, mohou Vám zadávat práce, posílat opravy apod. Bude to pro ně časově mnohem náročnější, proto Vás žádáme, abyste v této době zvýšili své samostatné studijní úsilí. Děkujeme.

Sledujte informace na svém školním e-mailu, stránkách školy www.copsu.cz nebo MOODLE.

S pozdravem

Kášková Ladislava, Ing.

Zástupce ředitelky pro teoretické odborné vzdělávání

Starší témata...