Cílem modulu je seznámit studenty s legislativními a technickými podmínkami provozování elektroenergetických soustav. Modul se zabývá způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, optimalizace režimů, řízení činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech a hodnocením spolehlivosti

Po absolvování modulu student:
  1. pochopí základní vazby mezi systémovými elektrickými veličinami v soustavách;
  2. naučí se principy řízení soustav ve standardních i mimořádných stavech;
  3. umí stanovit potřebné podmínky pro provoz přenosových a distribučních soustav;
  4. rozumí chování subjektů ES v liberalizovaném prostředí.

Kreditů: 5