Cílem modulu je seznámit studenty se základy navrhování elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech nn. Dále je modul zaměřen na projektování a tvorbu technické dokumentace v silnoproudé elektrotechnice, technické a právní předpisy, postup při projektování, použití moderních SW produktů. Přehled základních typů projektů - projekt v bytové výstavbě, projekt inženýrských sítí, projekt ochran a zemnění, jednopólová schémata a montážní výkresy. Stavební výkresy a projekty neelektrických rozvodů.

Po absolvování modulu student:
  1. rozumí základním principům navrhování a dimenzování elektrických rozvodů;
  2. je schopen tvořit technickou dokumentaci pro elektrotechnické projekty;
  3. je seznámen se základními postupy při projektování;
  4. naučí se ovládat SW vhodné pro projektovou činnost

Kreditů: 6