Cílem modulu je seznámit studenty se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami. Dále jsou podávány informace o funkcích elektráren všech typů, topologii schémat zapojení, provozních režimech a regulaci. Rovněž jsou probírány specifické otázky rozptýlených a obnovitelných zdrojů a jejich připojení do systému.

Po absolvování modulu student:
  1. vyzná se v základních typech parních a plynových elektrárenských oběhů;
  2. zná strukturu elektrické části malých i velkých elektráren;
  3. je schopen analyzovat provozní režimy elektrárenských zdrojů;
  4. dokáže zhodnotit možnosti připojení zdrojů elektrické energie do přenosových a distribučních soustav.

Kreditů: 9

Cílem modulu je seznámit studenty s legislativními a technickými podmínkami provozování elektroenergetických soustav. Modul se zabývá způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, optimalizace režimů, řízení činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech a hodnocením spolehlivosti

Po absolvování modulu student:
  1. pochopí základní vazby mezi systémovými elektrickými veličinami v soustavách;
  2. naučí se principy řízení soustav ve standardních i mimořádných stavech;
  3. umí stanovit potřebné podmínky pro provoz přenosových a distribučních soustav;
  4. rozumí chování subjektů ES v liberalizovaném prostředí.

Kreditů: 5