V první části modulu je výuka zaměřena na principy, konstrukci, vlastnosti, použití a provozování elektrických strojů netočivých i točivých. Probírány jsou též elektrické stroje pro energetiku. Druhá část modulu se zabývá nejprve teorií vypínání stejnosměrných i střídavých elektrických obvodů. Dále jsou probrány jisticí a ochranné přístroje v rozvodech nízkého napětí, jejich charakteristiky a aplikace.

Po absolvování modulu student:
  1. rozumí základním elektromechanickým přeměnám energie;
  2. zná principy, provedení a fungování elektrických strojů;
  3. je schopen popsat aplikace elektrických strojů v energetice;
  4. ovládá principy a aplikace spínacích, jisticích a ochranných elektrických přístrojů.

Kreditů: 9