Cílem modulu je uvést studenty do vyšší fyziky, ve které jsou zákony zapsány pomocí diferenciálních rovnic. Nejprve je zopakováno to, co zná student již ze střední školy a poté je odvozen příslušný zákon ve tvaru diferenciální rovnice. Ten je poté teoreticky zkoumán a analyzován a následně prakticky prezentován pokusem v laboratoři. Hlavním cílem modulu je poskytnutí základů pro odborné moduly.

Po absolvování modulu student:
  1. orientuje se v Matematicko – fyzikálních tabulkách;
  2. řeší fyzikální příklady;
  3. analyzuje diferenciální rovnice popisující jednoduché systémy;
  4. simuluje fyzikální děje na PC;
  5. umí pracovat s odbornou literaturou;
  6. aplikuje získané dovednosti v odborných modulech.

Kreditů: 7