Cílem modulu je seznámit studenty se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami. Dále jsou podávány informace o funkcích elektráren všech typů, topologii schémat zapojení, provozních režimech a regulaci. Rovněž jsou probírány specifické otázky rozptýlených a obnovitelných zdrojů a jejich připojení do systému.

Po absolvování modulu student:
  1. vyzná se v základních typech parních a plynových elektrárenských oběhů;
  2. zná strukturu elektrické části malých i velkých elektráren;
  3. je schopen analyzovat provozní režimy elektrárenských zdrojů;
  4. dokáže zhodnotit možnosti připojení zdrojů elektrické energie do přenosových a distribučních soustav.

Kreditů: 9