Cílem modulu je seznámit studenty s výkonovými polovodičovými součástkami, jejich dimenzováním a řazením do podoby měničů: usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, střídače, měniče kmitočtu. Obsahem jsou také základy elektromagnetické kompatibility a přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi. Dále je modul zaměřen na oblast elektrických pohonů s různými typy motorů, jejich provozní stavy, řízení rychlosti, uvádění do provozu.

Po absolvování modulu student:
  1. vyzná se v typech výkonových polovodičových součástek a jejich použití ve výkonových měničích;
  2. dokáže aplikovat výkonové měniče ve vhodných aplikacích;
  3. rozumí chování měničů ve vztahu na napájecí síť;
  4. umí aplikovat a řídit elektrické pohony pro různé typy motorů.

Kreditů: 6